Parta ja Palmikko.fi

Ainakin kohtalaisesti sujuneen avioliiton johdosta yhteistyötä laajennettiin kattamaan Mikaelan yrityksen webhosting palvelut. Parta ja Palmikko sivut on toteutettu responsiivisella WrodPress teemalla.

Aikaisemmat sivut olivat toteutettu webhosting palvelun omalla sisällönhallintatyökalulla, ajan kuluessa sisällönhallinta ei kehittynyt maailman mukana ja muodostui liian työlääksi käyttää. Sen johdosta uudet sivut on toteutettu kehittyvällä ja suomenkielisellä Word Press sisällönhallinta järjestelmällä niin että Mikaela voi muokkata sivuston ulkonäköä, hinnastoja sekä artikkeleita pienellä vaivalla mielensä mukaan. Parta ja palmikko sivu löytyy osoitteesta www.partajapalmikko.fi

Puujametalli.fi

Hyvin sujuneen sfstore.fi hankkeen johdosta yhteistyötä laajennettiin kattamaan Paakin Puu ja Metalli sivun toteutus ja webhosting. Puujametalli.fi sivu on toteutettu responsiivisella sisällönhallinta järjestelmällä. Aloittavan yrityksen näkyvyyttä ja tavoitettavuutta parannetaan mobiililaitteissa helposti käytettävien, selkeiden nettisivujen avulla. Sivuilla on referenssien esitys ja lisäys toteutettu blogi tyylillä.

Sivusto on toteutettu niin että Kimmo pääsee itse lisäämään referenssejä ja artikkeleita pienellä vaivalla ja helposti. Paakin puu ja metalli sivu löytyy osoitteesta www.puujametalli.fi